Privacy Verklaring

Privacy verklaring

MirCupia verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol en zorgvuldig mee om. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Van wie verwerkt MirCupiapersoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze diensten en website kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. MirCupia verwerkt de ingevoerde of achtergelaten gegevens die u invult in het bestelformulier.

MirCupia verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt of als er vragen zijn met betrekking tot u bestelling. En/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MirCupia uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

MirCupia kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Telefoon nummer
 • E-mail adres
 • Technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identificeer in cookies en uw surfgedrag op onze website

Waarvoor verwerkt MirCupiapersoonsgegevens?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen om het voor u mogelijk te maken diensten die via de website van MirCupia af te nemen
 • Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van MirCupia
 • Om de website van MirCupia te verbeteren
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen
 • Voor archiefdoeleinden

Verwerkt MirCupiabijzondere persoonsgegevens?

MirCupia verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is.

VerwerktMirCupia overige bijzondere persoonsgegevens?

MirCupia verwerkt geen overige bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is.

Hoe gaat MirCupia met mijn persoonsgegevens om?

MirCupia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan De website van MirCupia maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MirCupia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MirCupia op via mircupia@hotmail.com. www.mircupia.nlis een website van MirCupia.

MirCupia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat MirCupia uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien MirCupia uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld aan derden?

Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht van u, of van ons, persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een accountantskantoor, verzekeraar e.d. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt of in opdracht van u. Deze derde kan alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering. Dit kan alleen gebeuren met uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

MirCupia gebruikt Mollie’s diensten als betaaldienstverlener en daardoor kunnen gegevens in die context tussen MirCupia en Mollie worden gedeeld. 

Kan ik zien welke persoonsgegevens MirCupia van mij verwerkt?

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om MirCupia een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te sturen naar mircupia@hotmail.com. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk, maar binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Gebruik besloten gedeelte website (ledenomgeving)

Als klant kunt u er zelf voor kiezen om een account aan te maken of niet op de website. Maakt u een account aan dan kiest u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord wat het beste bij u past. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw inloggegevens. MirCupia gaat er van uit dat degene die inlogt met die gegevens bevoegd is tot het gebruik daarvan. Als u vermoedt dat uw inloggegevens onbevoegd gebruikt worden of onbevoegd bij een ander bekend zijn, dient u MirCupia daarvan direct op de hoogte te stellen zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Cookiebeleid

Hoe gebruikt MirCupia cookies?

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. Het betreft in ons geval geen reclame- of advertentiecookies. Als bezoeker kunt u van ons geen reclame ontvangen als u bijvoorbeeld op een nieuwssite zit.

Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over het gebruik en bezoek aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Over het geheel genomen helpen cookies ons om u te voorzien van een betere website, omdat ze ons onder meer inzicht geven in welke pagina’s u als nuttig ervaart en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over uzelf.

Als u liever geen cookies wilt opslaan op uw computer, kunt u ervoor kiezen deze uit te zetten via uw browser.

Google Analytics en uw gegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens van bezoekers die wij versturen naar Google Analytics zullen worden geanonimiseerd. De gegevens van de bezoeker zijn dus niet te achterhalen. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Facebook en Twitter en uw gegevens

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

In het privacy beleid van Facebooken van Twitter(welke regelmatig kunnen wijzigen) kunt u lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MirCupia u terecht bij MirCupia, p/a Hazeleger 41, 4871 KX Etten-Leur.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door MirCupia bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan MirCupia dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.mircupia.nl.

Verklaring van gebruikte woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen.

Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Contact gegevens van MirCupia.

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met MirCupia wilt opnemen; dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch:     06-29825080
Mail:               mircupia@hotmail.com
Website:          via het contactformulier op www.mircupia.nl(https://www.mircupia.nl)